Roll for Fumble

Rollspel & stuff

Kategori: Regelbyggande

Lite regler

Jag har börjat fylla på med lite regelidéer under “Regelsystem” och mycket känns igen från många andra spel. När det gäller grundegenskaperna så har de den klassiska skalan 3-18, men jag har lagt till några nya egenskaper som reflex och självdisciplin. Det som ofta kallas storlek har jag valt att kalla kroppsbyggnad.

Färdigheter har jag valt att baka ihop till lite större grupper. Till varje grupp hör en egen “basfärdighet” som ska ses som en allmän förståelse för alla färdigheter inom gruppen och som även fungerar som en baschans för dem.
Det går även att skaffa sig specialiseringar inom individuella färdigheter som ger en liten bonus på färdighetsslaget.

Regler

Jag har nu börjar lägga in min egna, smått förvirrade regelidéer under “Mitt regelsystem” ovan, ta gärna en titt 🙂

Jag har även lagt in ytterligare en trave länkar på utländska spelutvecklare.

Nya sidor

Jag har lagt till två sidor; en sida där jag tänker samla lite regelidéer jag har till ett eget spel (Gammeldrakar) och en sida där jag samlar tankar kring en egen spelvärld (Världen).

Än så länge har jag bara lagt till min syn på några av de vanliga fantasyraserna.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén