Har fixat några småsaker

  • Trollkarlar kan nu lära sig språk, vilket inte fungerade tidigare.
  • Texten på en del sidor var suddig, men det ska nu vara fixat.
  • Bytt namn på en av färdighetsknapparna från “Generella” till “Vanliga”.
  • Gjort inställningssidan tydligare.