När jag valde att göra det här projektet så hade jag för mig att det var ett enkelt system med få undantag, men verkligheten är annorlunda. Undantag och specialregeler finns det gott om när det gäller vilket yrke som får välja vilka färdigheter.

För att göra köp av färdigheter överskådligt så har jag delat upp det på tre sidor;
“vanliga” färdigheter, vapenfärdigheter och magi.

Vanliga färdigheter

Vanliga färdigheter

Vapenfärdigheter

Vapenfärdigheter

Magi

Magi

För att allt ska vara så tydligt som möjligt så kan man bara göra de val som man enligt regelboken skulle kunnat. Det jag tagit hänsyn till är:

  • Alla specialregler för olika yrken (antal vapen, färdigheter, m.m.)
  • Maxgränser för Trollkarlar när det gäller färdigheter baserade på STY/SMI/FYS
  • Styrkekrav för vapen. Man kan ej lära sig ett vapen man inte kan hantera
  • Allt ska vara korrekt avrundat till närmsta 5%

Om du upptäcker att något inte riktigt blir rätt så skriv gärna en kommentar! För att få detta att fungera så har det gått åt åtskilliga rader kod, så jag vore väldigt förvånad om det inte blivit fel någonstans 🙂