Att köpa utrustning till sin karaktär ser ut såhär…

Bruksföremål

Vapen

Övrigt

…dvs det fungerar, men är rörigt!

Innan jag går vidare och lägger till några nya funktioner så kommer jag att gå igenom programmet och rensa bort allt onödigt på skärmen och göra det mer intuitivt.