Efter ett långt uppehåll har jag börjat pyssla med att skapa ett rollspelssytem igen. Från börjar var det mest tänkt som en sammanställning av gamla Drakar & Demoner, med huvudfokus på Expert som jag växte upp med och som under en lång tid var synonymt med rollspel för mig, men när jag nu läser igenom det så inser jag att det finns en hel del som jag skulle vilja göra annorlunda. Om det blir bra eller inte, det återstår att se. Jag kommer uppdatera sidan Alius Mundi vartefter jag skriver ner mina ideer…eller ändrar dem 🙂

Här är några grunder till att börja med.

Grundegenskaper

Din karaktär beskrivs med hjälp av 8 grundegenskaper som definierar dina styrkor och svagheter.

 • Styrka (STY) – muskelstyrka
 • Storlek (STO) – din kroppsmassa
 • Fysik (FYS) – uthållighet, motståndskraft mot gifter och sjukdomar
 • Smidighet (SMI) – reaktionsförmåga, koordination, vighet och kroppskontroll.
 • Intelligens (INT) – förstånd och minne
 • Uppmärksamhet (UPP) – en kombination av alla sinnen och hur uppmärksam du är på din omgivning.
 • Psyke (PSY) – självdisiplin, magiskt potential
 • Karisma (KAR) – utseende, charm, självförtroende, social förmåga

För en människa varierar dessa mellan 1 och 19 där 10 kan ses som ett medelvärde.

De klassiska grundegenskaperna med tillägget “Uppmärksamhet”. Jag skippar 3-18 eftersom rollpersonerna inte kommer att slumpas fram med 3T6, utan skapas med hjälp av bakgrundspoäng. Det passar även bra ihop med färdighetssystemet där man oftast har ett färdighetsvärde på 1-20.

Färdigheter

Utöver grundegenskaperna har en karaktär även färdigheter som beskriver vad hen lärt sig under sitt liv. En färdighet har normalt ett värde mellan 1 och 20 vilket kallas färdighetsvärde (FV). För att lyckas med en färdighet slår man 1T20 och vill då få under eller lika med sitt FV.

I vissa fall är det man vill göra svårare eller lättare än normalt vilket mäts i svårighetsgrader (SVG).

 • Väldigt lätt -2
 • Lätt -1
 • Normalt 0
 • Svårt +1
 • Mycket svårt +2
 • Extremt svårt +3
 • Absurt +4

Detta skall tolkas som hur många T6:or som dras ifrån eller läggs till ditt slag när du slår för din färdighet. SVG +2 betyder att du istället för 1T20 slår 1T20+2T6, SVG -1 betyder 1T20 -1T6. Det gäller då att summan skall bli lika med eller under FV för att lyckas.

I gamla expert kunde svårighetsmodifikationer för färdigheter bli rätt bökiga.  Jag vill fortfarande ha modifikationer för svårighet, men att då få ner dem till kanske som mest +4. Även om man sedan måste räkna ihop fler tärningsresultat är förhoppningen att det skall ge intrycket av att vara lättare.

 

Perfekta slag och fummel

Skulle slaget med T20 utfalla med 20 så har du antingen lyckats väldigt bra eller klantat till dig ordentligt. Slå då om din T20 med 2T20 (slå ej om eventuella T6:or) och lägg ihop resultatet på nytt. Blir summan av alla tärningar ändå under eller lika med FV så har du lyckast perfekt, om summan däremot blir över FV så har du fumlat. Bytet mot två T20 sker endast en gång, slår du 20 vid andra slaget så räknas det som 20.

Jag vill komma ifrån undantagsregler när man har väldigt låga eller höga FV.

Egenskapsslag

Egenskapsslag fungerar precis som ett färdighetsslag, men istället för att slå under eller lika med ett färdighetsvärde så ska man slå under eller lika med ett grundegenskapsvärde. Färdigheter används i första hand när man försöker göra något, men om ingen lämplig färdighet finns så kan man istället använda en lämplig grundegenskap. Exempelvis INT om man försöker knäcka en svår gåta eller STY om man vill slå in en dörr. Värdet modifieras för hur svår handlingen är på samma sätt som för färdigheter.

Konfliktslag

Om två personer motarbetar varandra, t.ex. Genom armbrytning (STY) eller att en person försöker smyga förbi en annan (Smyga mot Uppmärksamhet) så bestäms först SVG för båda parterna, sedan slår de var för sig tre slag för sin färdighet/egenskap. Den som lyckas med flest slag har vunnit kampen. Skulle båda lyckas med lika många slag så slås ytterligare ett slag tills dess att bara en part lyckas. Har båda väldigt högt FV (20+) så kan SVG ökas med 1 för båda parter.

Jag vill bli av med motståndstabellen. Vad jag minns så använde vi den väldigt sällan när vi spelade Expert och den kändes mest som något bökigt som man aldrig orkade bry sig om att använda.