DoD CoverSom ett  träningsprojekt håller jag på och bygger ett rollspelsverktyg till det klassiska spelet Drakar och Demoner från 1984. Att jag valde att jobba med just detta spel är dels för att det är ett relativt enkelt system och dels för att Riotminds har släppt reglerna fritt (bilden länkar till reglerna).

Jag tror att jag kommer att begränsa mig till att göra ett program för karaktärsskapande innan jag ger mig på nästa projekt.

Här kan du ladda ner den senaste versionen av mitt program som en zip-fil. Versionen för mac och linux har jag ingen möjlighet att själv testa, men det bör inte vara någon skillnad från versioner för windows.

Win 151108

Mac 151108

Linux 151108


Här följer en beskrivning av hur programmet fungerar.

Huvudmeny

Bild1

Här väljer du om  du vill skapa en ny karaktär, ändra inställningar eller avsluta programmet.

Inställningar

Bild2

Här kan du ställa in tre olika saker:

  • Vilka raser som kan väljas som karaktär.
  • Om grundegenskaperna skall slås en gång med 3T6 eller om de skall slås 3 gånger med 3T6 och det bästa värdet sparas.
  • Om yrke får väljas fritt, eller om man måste slå 1T100 under ett visste värde som beror av dina grundegenskapsvärden enligt regelboken.

“Spara” sparar inställningarna och går tillbaka till huvudmenyn, medan “Avbryt” bara återvänder till huvudmenyn utan att spara något.

Skapa karaktär

Välja ras

Bild3 Bild4

Kryssa i rutan under den ras som du vill att din karaktär skall vara.

Lägg märke till den lilla rutan i vänstra övre hörnet som öppnar en liten meny med valen att återvända till huvudmenyn eller att starta om karaktärsskapandet.

Under hela karaktärsskapandet kommer det finnas två svarta pilar i underkant av bilden;  den vänstra stegar tillbaka till föregående steg och den högra går vidare till nästa steg. Ibland är den högra pilen grå vilket betyder att du måste göra vissa val innan du kan gå vidare.

Grundegenskaper

Bild5 Bild6

Tryck på “slå 3T6” för att slå dina grundegenskaper. Du kan även se ras, längd, skadebonus, förflyttning, bärförmåga, kroppspoäng och kraftpoäng.

Din finns ingen begränsning på hur många gånger man får slå om.

Yrke

Här ser det lite olika ut beroende på om man får välja yrke fritt eller ej.

Bild7 Bild9

Om du väljer yrke fritt så kryssar du i det yrke du vill att din karaktär skall vara och klickar sedan på “Tryck här när du valt yrke”. Orsaken till detta är att det startkapital du får beror på vilket yrke du valt. Därefter klickar du på knappen för att slå för startkapital.

Bild8 Bild10

Om du inte får välja fritt utan måste “kvala in” till ett visst yrke, så ser du på varje knapp hur stor chans du har att kunna bli just det yrket. Klicka på knappen för att försöka välja det yrket och om du misslyckas så blir knappen röd och du måste välja något annat, men om du lyckas så blir knappen grön och du kan gå vidare och slå för startkapital.

Färdigheter och besvärjelser

Även här kan det se ut på två olika sätt beroende på om är trollkarl eller ej.

Bild11 Bild12

Är du inte trollkarl så kan du beroende på yrke välja vanliga färdigheter, språk och vapenfärdigheter.

Bild13 Bild14

Om du däremot är trollkarl så kan du välja på vanliga färdigheter, språk och besvärjelser.

Exakt vilka färdigheter du kan välja beror av vilket yrke du valt, men även saker som t.ex. STY-krav för vapen och max-gränser för trollkarlar kan spela in. Den lilla rutan till höger ger en kort beskrivning av vad du kan välja. Här står även hur många färdigheter du har kvar att välja på tränad respektive expertnivå.

För att reglerna om val av 8 färdigheter skall kunna fungera för köpmän så har jag lagt till möjligheten att välja färdigheten “värdesätta”.

Språk fungerar lite annorlunda. Välj först ett språk i listan och välj sedan vid sidan av språket hur duktig du vill vara.

Utrustning

bild15 Bild16

Du köper utrustning genom att klicka på ett föremål. Skulle du ångra dig så klickar du bara på föremålet i din utrustningslista så får du tillbaka dina pengar. Observera att det är två olika sidor med utrustning, en med vanlig utrustning och en med vapen och rustningar.

Bakgrund

Bild17

Här kan du skriva in namn, ålder, kön och en liten bakgrund till din karaktär.

Rollformulär

Bild18 Bild19

Slutligen en översikt. Det som inte finns med på framsidan av rollformuläret finns med på baksida.